Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji

81
zawiadomienie o sesji

Uprzejmie zapraszam na XXV „Nadzwyczajną” Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm./ w związku ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta Jasła w dniu 3.03.2020 r.

XXV „Nadzwyczajna” Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 1500 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji Wnioskowej.
  3. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia dla zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji inwestycji „Port Solidarności – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej”.
  4. Zamknięcie obrad Sesji RMJ.

Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła

      Henryk Rak