Strona głównaZasady selektywnej zbiórki odpadów

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie Miasta Jasła selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest zarówno na terenie o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej (osiedla blokowe).

Zabudowa jednorodzinna:

Selektywna zbiórka odpadów w domach jednorodzinnych prowadzona jest w systemie workowym. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbierane do worków o odpowiedniej kolorystce.
Odpady ze szkła – worek koloru zielonego.
Odpady z plastiku, metalu, opakowania wielomateriałowe – worek koloru żółtego.
Odpady z papieru – worek koloru niebieskiego.
Odpady niesegregowane oraz pozostałość po segregacji – pojemnik koloru czarnego lub inny pojemnik oznaczony napisem „odpady zmieszane”.

Odpady posegregowane typu szkło, plastik, papier odbierane będą co 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem.

Worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7:00. Jeden z worków należy podpisać nazwą ulicy i nr posesji.

Zabudowa wielolokalowa (blokowa):

Selektywna zbiórka odpadów w budynkach wielolokalowych (blokowych) prowadzona jest w systemie zbiorczych pojemników. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbieramy do zbiorczych pojemników odpowiedniej kolorystce, które są ustawione w pobliżu danego budynku.

Odpady ze szkła – pojemnik koloru zielonego.
Odpady z plastiku, metalu, opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego.
Odpady z papieru – pojemnik koloru niebieskiego.
Odpady niesegregowane oraz pozostałość po segregacji – pojemnik koloru czarnego lub inny pojemnik oznaczony napisem „odpady zmieszane”.

Pojemniki opróżniane będą z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników.

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Rozmiar czcionek
Tryb czytania