Strona główna Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Zasady selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie Miasta Jasła selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest zarówno na terenie o zabudowie jednorodzinnej jak i wielolokalowej (osiedla blokowe).

Zabudowa jednorodzinna:

Selektywna zbiórka odpadów w domach jednorodzinnych prowadzona jest w systemie workowym. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbierane do worków o odpowiedniej kolorystce.
Odpady ze szkła – worek koloru zielonego.
Odpady z plastiku, metalu, opakowania wielomateriałowe – worek koloru żółtego.
Odpady z papieru – worek koloru niebieskiego.
Odpady niesegregowane oraz pozostałość po segregacji – pojemnik koloru czarnego lub inny pojemnik oznaczony napisem „odpady zmieszane”.

Odpady posegregowane typu szkło, plastik, papier odbierane będą co 2 tygodnie zgodnie z harmonogramem.

Worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 7:00. Jeden z worków należy podpisać nazwą ulicy i nr posesji.

Zabudowa wielolokalowa (blokowa):

Selektywna zbiórka odpadów w budynkach wielolokalowych (blokowych) prowadzona jest w systemie zbiorczych pojemników. Poszczególne rodzaje posegregowanych odpadów zbieramy do zbiorczych pojemników odpowiedniej kolorystce, które są ustawione w pobliżu danego budynku.

Odpady ze szkła – pojemnik koloru zielonego.
Odpady z plastiku, metalu, opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego.
Odpady z papieru – pojemnik koloru niebieskiego.
Odpady niesegregowane oraz pozostałość po segregacji – pojemnik koloru czarnego lub inny pojemnik oznaczony napisem „odpady zmieszane”.

Pojemniki opróżniane będą z częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie się pojemników.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania