Zarządzenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23 października 2017 r.

149

Treść zarządzenia znajduję się w załączonych dokumentach: