Zaproszenie na spotkanie dotyczące kształtowania się cen i stawek opłat za dostarczane przez MPGK ciepło oraz pozostałe usługi

62
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle
MPGK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle w nawiązaniu do zapytań skierowanych przez mieszkańców Jasła dotyczących kształtowania się cen i stawek opłat za dostarczane przez tut. Spółkę ciepło informuje, iż 18 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 w siedzibie MPGK w Jaśle przy ul. Na Kotlinę 33 odbędzie się spotkanie dotyczące wyżej wymienionej tematyki.

Niniejszą informację kierujemy do wszystkich Zarządców Nieruchomości, którym MPGK w Jaśle świadczy usługi oraz do wszystkich mieszkańców Jasła, korzystających pośrednio lub bezpośrednio z usług świadczonych przez tut. Spółkę. Na spotkaniu obecny będzie Zarząd MPGK wraz z pracownikami merytorycznymi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w proces przygotowywania taryf dla ciepła oraz wody i ścieków. Spotkanie odbędzie się przy udziale Władz Miasta Jasła.

Uważamy, że tego typu konferencja przyniesie bardzo dużo korzyści przede wszystkim dla odbiorców końcowych, a więc mieszkańców Jasła, którzy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda proces przygotowania i zatwierdzenia taryfy dla ciepła czy wody i ścieków oraz jakie przychody i koszty mają największy udział w kształtowaniu się ostatecznej ceny za dostarczaną usługę. Dodatkowo przedstawione zostanie wszystko to z czym przyszło mierzyć się tut. Spółce w ostatnich latach, a co bezpośrednio dotyczyło działalności nie tylko ciepłowniczej, ale też działalności w zakresie zaopatrywania Mieszkańców Miasta Jasła przez MPGK w wodę i odprowadzanie ścieków komunalnych, a co bezpośrednio wpłynęło na wysokość cen świadczonych przez tut. Spółkę usług.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle