Załatw sprawę w urzędzie

2500

Większość spraw w Urzędzie Miasta w Jaśle możliwa jest do załatwienia bez konieczności osobistej wizyty, korzystając z innych kanałów komunikacji takich jak: telefon, e-mail, ePUAP, poczta tradycyjna. Formularze dostępne są w zakładce „Załatw sprawę” Zachęcamy do wybrania odpowiedniej dla siebie formy kontaktu. Przypominamy, że część spraw wymaga jednak obecności klienta na miejscu. Wybierając formę kontaktu bezpośredniego w urzędzie pamiętajmy o zachowaniu obowiązujących reżimów i wymogów sanitarnych. Poniżej znajduje się wykaz najczęściej odwiedzanych przez klientów wydziałów i rodzaju spraw.

Przypominamy, że opłaty wobec Urzędu Miasta w Jaśle można uregulować również bez wychodzenia z domu, za pomocą miejskiej platformy płatniczej – PLIP (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego).

Wpłaty można dokonywać także na konto Miasta Jasła, elektronicznie bądź też w siedzibie banku. Wykaz kont, adres siedziby i godziny otwarcia banku znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Jaśle. Aktualne wysokości opłat i podatków w zakładce Podatki i opłaty.

Godziny otwarcia Urzędu Miasta w Jaśle

Punkt obsługi klienta (parter):
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek-czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 14.00

Kasa (parter):
poniedziałek 7.40 – 16.45
wtorek-czwartek 7.40 – 15.00
piątek 7.40 – 13.00 (i ostatni roboczy dzień miesiąca)

Numery telefonów i adresy e-mail do wydziałów UM w Jaśle

Informacja
tel. 13 44 86 300

Kancelaria Ogólna
13 44 86 310
fax: 13 448 63 60
urzad@um.jaslo.pl

Kasa
13 44 86 309

Wydział Spraw Obywatelskich
so@um.jaslo.pl
13 44 86 337 – kierownik wydziału
13 44 86 336 – dowody osobiste
13 44 86 333 – ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego
usc@um.jaslo.pl
13 44 86 357 – kierownik wydziału
tel./fax 13 44 86 344 – rejestracja urodzeń, zgonów oraz wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
wpiol@um.jaslo.pl
13 44 86 346 – podatek od środków transportowych (os. fizyczne i prawne)
13 44 86 322 – wymiar podatku od nieruchomości
13 44 86 308 – księgowość podatkowa
13 44 86 381 – deklaracje śmieciowe
13 44 86 376 – podatek za psa, czynsze za mieszkania, wnioski o zwrot opłaty skarbowej, umorzenia podatkowe
13 44 86 305 – czynsze za lokale użytkowe, najmy, umorzenia, opłata parkingowa, pas drogowy

Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska
wi@um.jaslo.pl
13 44 86 324 – kierownik wydziału
13 44 86 318 – inwestycje i remonty na terenie miasta
13 44 86 345 – decyzje dot. zajęcie pasa drogowego, uzgadnianie dokumentacji
13 44 86 320 – utrzymanie czystości na terenie miasta

Wydział Architektury
pp@um.jaslo.pl
13 44 86 332/331

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
wgm@um.jaslo.pl
13 44 86 326 – kierownik wydziału
13 44 86 312 – lokale użytkowe, mieszkalnictwo
13 44 86 323 – płyta rynku, stanowiska handlowe, dzierżawa działek, wejścia w teren
13 44 86 328 – cmentarze, targowiska, sprawy geodezyjne

Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Sokoła 8
wgo@um.jaslo.pl
13 44 86 382 – kierownik wydziału
13 44 86 380 – odbiór odpadów, strefy płatnego parkowania
13 44 86 347 – udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew

Wydział Wspierania Przedsiębiorczości
wp@um.jaslo.pl, cedg@um.jaslo.pl
13 44 86 327
13 44 86 371
13 44 86 341 – ewidencja działalności gospodarczej

Wydział Funduszy Zewnętrznych
bfe@um.jaslo.pl
13 44 86 373
13 44 86 372

Wydział Rewitalizacji i Strategii
ul. Bednarska 2
wrsis@um.jaslo.pl
13 44 85 522 – kierownik wydziału
13 44 86 392 – sprawy alkoholowe
wso-profilaktyka@um.jaslo.pl

Stanowisko do spraw społecznych
ul. Floriańska 8 a
kss3@um.jaslo.pl
13 44 86 319

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
sk@um.jaslo.pl
13 44 86 379 – kultura
13 44 85 375 – promocja
13 44 86 349 – sport, turystyka
518 825 699 – Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej
kontakt@citik.jaslo.pl

Wydział Oświaty
wo@um.jaslo.pl
13 44 86 334/335

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wbizk@um.jaslo.pl
13 44 86 364
13 44 86 348

Energetyk Miejski
energetyk@um.jaslo.pl
13 44 86 384

Straż Miejska
ul. PCK 2a
sm@um.jaslo.pl
13 44 86 370
13 44 82 580
986 – telefon alarmowy (z tel. kom.)

Inspektor Ochrony Danych
iod@um.jaslo.pl
13 44 86 390

Biuro Rzecznika Prasowego
rzecznik@um.jaslo.pl
13 44 86 315