Zakończenie postępowania konkursowego ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019

49

Burmistrz Miasta Jasła

zawiadamia

o zakończeniu postępowania konkursowego ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017-2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób
z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego ofert na wyłonienie realizatora programu polityki zdrowotnej na lata 2017 – 2019 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 60 roku życia podjęto decyzję o wyborze oferty złożonej przez Samodzielny Publiczny Miejsko – Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle ul. Mickiewicza 4, 38-200 Jasło.

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle, na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM
w Jaśle.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Jasła – PDF