Wyniki badania ankietowego dotyczącego trzech najważniejszych dla rozwoju miasta produktów

268

Szanowni Państwo,
przedstawiamy wyniki badania ankietowego dotyczącego trzech najważniejszych dla rozwoju miasta produktów. Z przedstawionych dwunastu produktów, osoby, które wzięły udział w ankiecie (266 osób) zdecydowały, że trzy główne produkty Miasta, które stanowią duży potencjał dla rozwoju Jasła to:

1. Działalność rozwiniętego sektora mikro i małych przedsiębiorstw  – liczba oddanych głosów 140;

2. Funkcjonująca Specjalna Strefa Ekonomiczna (dostępność terenów i oferty inwestycyjnej) – liczba oddanych głosów – liczba oddanych głosów 109;

3. Działalność Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w zakresie ochrony środowiska na terenie zlewni rzeki Wisłoki – liczba oddanych głosów 76.

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Każdy Państwa głos jest dla nas bardzo ważny, tym bardziej, że potrzeby wskazane przez mieszkańców, różnią się od tych wskazanych przez uczestników Zespołu Miejskiego, przygotowującego projekt Jasło – moje miasto, mój dom. Opinie wyrażone przez Państwa w tych krótkich ankietach pomogą nam w opracowaniu dokumentów dotyczących rozwoju naszego miasta.

Poniżej przedstawiamy, kolejny, krótki formularz ankietowy dotyczący wyboru trzech kluczowych wyzwań, które stają przed naszym miastem w perspektywie najbliższych 5 do 10 lat. Ankieta dostępna będzie do 4 czerwca.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w prace nad rozwojem Jasła i dziękujemy za poświęcony czas!