Szanowni Państwo,

W związku z wpływającymi do nas niepokojącymi głosami o osobach podszywających się za wykonawców instalacji kotłów w ramach  projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, informujemy iż Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jako Beneficjent w/w projektu prowadzi postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji wykonawczej w ramach projektu.

Po wyborze wykonawcy będą, wykonywane przeglądy projektowe u Mieszkańców, którzy podpisali stosowną umowę z Miastem Jasłem. Rozpoczęcie w/w przeglądów planowane jest w II połowie listopada b.r.

O terminach przeglądów Mieszkańcy będą informowani telefonicznie.

Tylko kotły wymieniane zgodnie z zasadami Projektu będą mogły być dofinansowane.