Wymiana kotłów na gaz na terenie Miasta Jasła – najnowsze informacje

225

Szanowni Mieszkańcy Miasta Jasła – Uczestnicy Projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

W związku z licznymi pytaniami i wydłużającym się terminem rozpoczęcia montaży kotłów gazowych w domach prywatnych informujemy, że obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Opóźniony termin realizacji inwestycji spowodowany jest powtórnym ogłoszeniem przetargu. Na pierwsze postępowanie przetargowe wpłynęły oferty znacznie przekraczające budżet projektu. Przyjęcie ich wiązałoby się ze wzrostem wpłaty własnej Mieszkańca do ponad 5 000 zł, gdy pierwotnie szacowana wpłata Mieszkańca miała wynosić 3 500 zł. Stąd też Zarząd Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wraz z gminami uczestniczącymi w projekcie podjął decyzję o unieważnieniu postępowania i jego ponownym ogłoszeniu (5.08.2020 r.).

Otwarcie drugiego przetargu nastąpiło 18.09.2020 r., a dwie oferty, które wpłynęły, mieszczą się w budżecie i są obecnie weryfikowane. W przypadku pozytywnej weryfikacji wykonawca powinien zostać wybrany końcem października 2020 r., a termin na wykonanie wszystkich prac wyznaczony zostanie na  31.05.2021 r.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że jeżeli podpisana zostanie umowa z wykonawcą, to tylko część kotłów będzie wymieniona w tym roku (rozpoczęcie montaży w listopadzie br.). Pierwsze montaże zostaną wykonane u Mieszkańców pozostających bez źródeł ciepła, którzy zgłosili ten fakt do Urzędu Miasta w Jaśle. Pozostali Mieszkańcy, którzy jeszcze mogą użytkować obecne źródło ciepła, powinni zaopatrzyć się w niezbędny opał na sezon zimowy w ilości uzależnionej od indywidualnych potrzebgospodarstwa domowego.O terminie wykonania instalacji w poszczególnych lokalizacjach Mieszkańcy będą informowani w toku realizacji zadania.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle (tel. 13 44 86 384) i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (tel. 13 443 70 20) służą pomocą.

Z  poważaniem
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła