Wymiana kotłów na gaz na terenie Miasta Jasła – informacja Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

249

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do umowy dot. uczestnictwa w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w załączeniu przekazuję informację Lidera Projektu – Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (ZGDW), który koordynuje i odpowiada za realizację w/w projektu.

Projekt realizowany jest  przez ZGDW w partnerstwie z 7 innymi gminami powiatu jasielskiego, które podobnie jak Miasto Jasło, są opóźnione w realizacji projektu z przyczyn od nich niezależnych.

Szanowni Państwo, pamiętajmy jednak o tym, że trudności, które wystąpiły na etapie wyboru wykonawcy, powodując opóźnienie, wynikają w dużym stopniu z troski o zapewnienie mieszkańcom produktu o najwyższej jakości i niskiej cenie. Jest to możliwe nie tylko dzięki dofinansowaniu, ale również skali ogłaszanego przetargu, który obejmuje zakup prawie 1000 kotłów. Tak duże przedsięwzięcia niosą często ze sobą ryzyko niedogodności czy opóźnień. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które przystąpiły do projektu borykają się z wieloma trudnościami wynikającymi z opóźnienia w realizacji projektu.  Jest mi bardzo przykro z tego powodu, ale jestem przekonany, że są to trudności przejściowe, a realizacja projektu spotka się ostatecznie z Państwa uznaniem i satysfakcją.

W przypadku pytań i wątpliwości pracownicy Urzędu Miasta w Jaśle (tel. 13 44 86 384) i Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (tel. 13 443 70 20) służą pomocą.

Z  poważaniem
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła

Pismo Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w sprawie montażu kotłów gazowych