Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta jasła przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym – pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynku przy ul. Wincentego Pola 41

32

Burmistrz Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w użyczenia w trybie bezprzetargowym.