Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

38

Pomieszczenie o powierzchni użytkowej 21,80 m2, zlokalizowane przy ul. Sokoła 8 w Jaśle z przeznaczeniem na działalność handlową, z przewidywanym miesięcznym czynszem najmu w wysokości 987,22 zł. + 23%VAT.

Umowa najmu w/w lokalu zostanie zawarta na okres do trzech lat.