Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – lokal użytkowy przy ul. Kopernika 8

69

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.