Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem – lokal użytkowy przy ul. Bednarskiej 2

36

Burmistrz Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem w trybie przetargowym