Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła

przeznaczonej do oddania w najem z przeznaczeniem na prowadzenie ogródka kawiarnianego

68

Szczegóły w załączonym dokumencie – Rynek – wykaz