Wykaz dotyczy Miasto Jasło Obręb nr 13-Wądoły, Część wynosząca 15 m² działki ewid. nr 183/36 z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.