Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem – dz. ewid. nr 1/39

19

Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, a także na stronach internetowych www.jaslo.pl, um_jaslo.bip.gov.pl, www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl w okresie od dnia 26 lipca 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 18 – Gamrat obejmujący część – wynoszącą 15,00 m² – działki ewid. nr 1/39 – przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem – dz. ewid. nr 1/39