Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem, część dz. ewid. nr 1345/6 obr. 7 – Południe.

21

GN.6845.72.2023                                                                                                                                                                 Jasło, 2023-05-24

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła

przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz  katastru nieruchomościPrzedmiot najmuWysokość czynszu najmu/termin płatności  Opis nieruchomościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania  w najem/ czas trwania umowy
  Działka ewid. nr 1345/6 o pow. 0,0438 ha   obręb 7 – Południe   Księga wieczysta KS1J/00005712/1  Część – wynosząca 14 m² – działki ewid.  nr 1345/6 z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.  32,06 zł + obowiązujący  podatek VAT (miesięcznie). Czynsz płatny w terminie  do 10 dnia każdego  miesiąca.    Działka stanowi teren płaski, położona jest w sąsiedztwie bloków wielorodzinnych przy ul. Lenartowicza i w znacznej części wykorzystana pod garaże.  MW18 – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla funkcji mieszkaniowej – wielorodzinnej  w strukturze zabudowy  blokowej, z dopuszczeniem  usług nieuciążliwych dla  mieszkalnictwa.  Tryb bezprzetargowy, umowa na okres 3 lat.