Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

47

Wykaz dotyczy działki ewidencyjnej nr 2217 obręb nr 8 – Centrum KS1J/00052858/0

Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem z przeznaczeniem pod kiosk handlowy na artykuły przemysłowe.