Wykaz dotyczy działki ewidencyjnej nr 533/4 obręb nr 8 – Centrum KS1J/00034944/8

Część przedmiotowej działki przeznaczona jest do oddania w najem z przeznaczeniem pod garaż nietrwale związany z gruntem.