Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

95

Część, wynosząca 10 m², działki ewid. nr 469/1 z przeznaczeniem pod kiosk handlowy.