Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła, przezanczonej do oddania w najem, garaż wraz z częścią działki ewid. nr 837/11 obr. 8 – Centrum.

44

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jasła przeznaczonej do oddania w najem

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościPrzedmiot najmuOpis nieruchomościWysokość czynszu najmu/termin płatnościPrzeznaczenie w MPZPForma oddania w najem
Budynek garażowy nr 1538 na działce ewid. nr 837/11 o pow. 0,0232 ha obręb 8 – Centrum Księga wieczysta KS1J/00034944/8 Garaż murowany nr 7 o powierzchni użytkowej 16 m² wraz z częścią działki ewid. nr 837/11 obr. 8 – Centrum o powierzchni zabudowy 20 m². Garaż położony jest na działce przy ul. Franciszkańskiej, zabudowanej w całości garażami murowanymi. 72,80 zł + obowiązujący podatek VAT (miesięcznie) Czynsz płatny w terminie określonym w wystawionej fakturze. MW1 – „Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej”. Tryb bezprzetargowy/ umowa na 3 lata

Informacja o przeznaczeniu do oddania w najem:

Przedmiotowa nieruchomość zostanie wynajęta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl,
i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 204 i 205,
tel. 13 4486326, 13 4486323.