Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 2204 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 22 lipca 2019 r.włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych na sprzedaży w trybie przetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 678 o powierzchni 0,0571 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 14 – Niegłowice.

Szczegóły dostępne są w załączonym dokumencie: