Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

100

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121) podaję do publicznej wiadomości informację
o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r

Lokal mieszkalny nr 8 przy ul. 3 Maja 35, działki nr ewid.1325/4 i 1325/7, obręb nr 7 – Południe

-powierzchnia użytkowa lokalu – 49,74 m2 na co składają się 2 pokoje, kuchnia, łazienka, oraz przedpokój

-wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,

-pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 15,83 m2

-wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działce nr ewid. 1325/4 oraz w działce nr ewid. 1325/7 wynosi – 66/1325

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 99 350,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 29 805,00 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/00055103/4 dla działki nr ewid.1325/4 i KS1J/00055104/1 dla działki nr ewid.1325/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.