Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dniaq 17.06.2019 r.

70

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul.  Asnyka 10, zlokalizowany na działce nr ewid. 857/4 obręb nr 8 – Centrum

-powierzchnia użytkowa lokalu – 41,70 m2 na co składają się:  2 pokoje, kuchnia,
 łazienka, oraz korytarz

-wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa,
-pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica o pow. 7,50 m2

-wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu oraz w działce nr ewid. 857/4 o pow. 0,592ha wynosi – 42/1541

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 101 260,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty,
w wyniku której:

– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 30 378,00 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00027133/8.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.