Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal nr 8 przy ul. 3 Maja 17

90

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz.121) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal nr 8 przy ul. 3 Maja 17 położony na parterze, działka nr ewid. 953, obręb nr 7- Południe – powierzchnia użytkowa – 34,00 m2 na co składa się pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój

  • wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa
  • pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 16,00 m2
  • wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w tym w działce nr ewid. 953 wynosi – 34/1175.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 65 802,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

  • cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 19 740,60 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta KS1J/00027169/9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.