Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny przy ul. 3 Maja 35/1

36

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. 3 Maja 35, w działkach ewid. nr 1325/4 i 1325/7, Obręb nr 7 – Południe oraz częściach wspólnych budynku.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,24 m2 na co składają się: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z WC oraz przedpokój.

Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa. Pomieszczenia przynależne do lokalu: 2 piwnice o pow. 15,08 m2.

Wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością  lokalu w działkach ewid. nr 1325/4 i 1325/7wynosi 64/1325.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 136 543 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 40 962,90 zł.

Dla nieruchomości, z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: KS1J/000055103/4 dla działki ewid. nr 1325/4, oraz  KS1J/000055104/1 dla działki ewid. nr 1325/7.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XVII/134/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. działka ewid. nr 1325/4 oraz działka ewid. nr 1325/7 leżą na obszarze oznaczonym symbolem MW17 – tereny wielorodzinne w strukturze zabudowy blokowej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do 08.07.2022 r.