Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz .U. z 2018 r. poz. 121) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 15 przy ul. 3 Maja 14, działki nr ewid.841/2 i 841/4, obręb
nr 8 – Centrum

  • powierzchnia użytkowa lokalu – 35,64 m2 na co składają się: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój
  • wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,
  • pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 4,00 m2
  • wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działce nr ewid.841/2 oraz w działce nr ewid.841/1 wynosi – 3564/181551.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 68 976,00 zł. Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

  • cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 20 692,80 zł.

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Jaśle księgi wieczyste: nr KS1J/00005792/5 dla działki nr ewid. 841/2 i KS1J/00051046/8 dla działki nr ewid. 841/4.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.