Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

52

Od 23 września do do 13 października wywieszony będzie wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Jasła, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, w szczególności działka ewidencyjna nr 1/140 o powierzchni o powierzchni 0,0280 ha położona w Jaśle, obręb ewidencyjny Nr 03A – PGR.