Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98  Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 1 przy ul. Kraszewskiego 1, udział w działkach nr ewid.801/1,797 i 791/6 obręb nr 8 – Centrum

powierzchnia użytkowa lokalu – 48,24 m2 na co składają się: 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, wc.

– wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa, centralnego ogrzewania – pomieszczenia przynależne do lokalu: piwnica o pow. 5,62 m2

– wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działkach nr ewid.801/1,797 i 791/6 wynosi – 5386/183794.

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 135 000,00 zł. Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:

– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę  40 500,00 zł.   

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00009596/9.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.