Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.2204 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. K.K.Baczyńskiego 4 z udziałem w działce nr ewid.1339/1 i 1339/5 obręb nr 7- Południe

  • powierzchnia użytkowa – 33,10 m2 na co składa się pokój, kuchnia, łazienka z w.c, przedpokój,
  • wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, kanalizacyjna, wodociągowa i gazowa,
  • pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 2,70 m2 – wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu w działce nr ewid. 1339/1 wynosi 33/832 oraz w działce nr ewid. 1339/5 wynosi – 33/1664

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 90 100,00 zł. Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której: cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na kwotę 27 030,00 zł