Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 14 marca 2019 r.

94

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998r

Lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Sokoła 2, zlokalizowanym na działce nr ewid. 489 obręb nr 8 – Centrum

-powierzchnia użytkowa lokalu – 34,30 m2 na co składają się: 1 pokój, kuchnia,
łazienka, oraz przedpokój

-wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,

-pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 6,70 m2

-wysokość udziału w nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu oraz w działce
nr ewid. 489 o pow. 0,0406ha wynosi – 34/953

Wartość lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 82 900,00 zł.

Do wartości lokalu, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty,
w wyniku której:

– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej określona została na
kwotę 24 870,00 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez
Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta: nr KS1J/00007411/5.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski
w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.