Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w oparciu o uchwałę Nr LI/493/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 lutego 1998 r.

Lokal nr 13 położony na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Sokoła na działce nr ewid. 489, obręb nr 8- Centrum-powierzchnia użytkowa lokali – 34,30 m2, na co składa się 1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój

– wyposażenie lokalu : instalacja elektryczna, kanalizacyjna i wodociągowa, gazowa,
ogrzewanie c.o.
– pomieszczenia przynależne do lokalu : piwnica o pow. 6,70 m2
– wysokość udziału w działce nr ewid. 489 wynosi 34/953 oraz taki sam udział w częściach
wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych
właścicieli lokali.

Wartość lokalu oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi – 76 082,00 zł,
Wartość udziału w działce ewid. nr 489 wynosi 1 458,00 zł. I opłata w wysokości 25% wartości udziału w działce, na którym zostanie ustanowione prawo użytkowania wieczystego wynosi 364,50zł,

Do wartości lokalu oraz I opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ze względu na jednorazową wpłatę zastosowano 70% bonifikaty, w wyniku której:
– cena nabycia lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie wieczystego użytkowania ułamkowej części działki określona została na kwotę 22 933,95 zł

Dla nieruchomości z której wyodrębniony zostanie lokal mieszkalny prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaśle księga wieczysta KS1J/00007411/5.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć stosowne wnioski w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.