Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku – wykaz nieruchomości