Szczegóły znajdują się w załączniku: Wykaz winnica