Wykaz nieruchomości obejm. część dz. ewid. nr 1/39 obr. 18 – Gamrat

18

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie PDF