Wykaz nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym – ul. Sokoła 2

6

Szczegóły znajdują się w załączonym dokumencie Wykaz Sokoła 2