WYKAZ nieruchomości będących własnością Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na podstawie Uchwały Nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 lutego 2020 r.

64

Informacja Burmistrza Miasta Jasła

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 65) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta
w Jaśle w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 8 czerwca 2020 r. włącznie został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w szczególności działki ewidencyjne nr 235/1 o pow. 0,0013 ha, nr 201/1 o pow. 0,0034ha, nr 2912/1 o pow. 0,0025 ha, położone w Jaśle obręb Nr 2 – Ulaszowice.