Wykaz nieruchomości – 24 listopad 2017 r.

53

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JASŁA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Pomieszczenie o pow. 24,64m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Śniadeckich 15 w Jaśle z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Federacji Konsumentów oraz Pogórzańskiego Związku Pszczelarzy w Jaśle.

Umowa użyczenia w/w lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.