Wykaz nieruchomości – 22 listopad 2017 r.

60

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA JASŁA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Pomieszczenia I piętra o łącznej pow. 90,40 m2 zlokalizowane w budynku przy ul. Floriańskiej 8a w Jaśle z przeznaczeniem na Świetlicę Romską.

Umowa użyczenia w/w lokalu zostanie zawarta na okres do trzech lat.