Wydawanie żywności

115

PCK w Jaśle informuje, że planowany termin wydawania żywności dla uprawnionych mieszkańców Miasta Jasła, posiadających skierowania z MOPS w Jaśle to 10,11,14 września 2020 r., w godz. 9-14. Miejsce wydawania: siedziba PCK przy ul. W. Pola 41 w Jaśle.

Wydawanie żywności będzie zgodne z harmonogramem ustalonym przez MOPS w Jaśle. Osoby posiadające skierowania zostaną poinformowane przez MOPS o terminie wydawania. Przy odbieraniu żywności należy zachować reżim sanitarny.