Wydawanie żywności

27

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Jaśle informuje o wydawaniu żywności w ramach Programu Pomocy Żywnościowej Podprogram 2021/2022 dla mieszkańców miasta Jasła.

W dniach 22,23,24 czerwca 2022 r. w godz.8-12 będzie wydawana żywność dla osób uprawnionych, posiadających skierowania wydane przez MOPS Jasło. Miejsce wydawania: lokal ul. Baczyńskiego 29.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Jasło