Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • elektronicznie korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Miasta w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło
 • w Urzędzie Miasta w Jaśle w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Rynek 12 pokój nr 2, na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców.
Jeśli sam sporządzasz wniosek opisz dokładnie, jakich informacji potrzebujesz oraz w jaki sposób chciałbyś otrzymać odpowiedź.

​Do wniosku dołącz:

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • dowód osobisty lub paszport (do wglądu), w przypadku składania wniosku w urzędzie,
 • pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia
 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa

Z opłaty skarbowej zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłatę za wydanie zaświadczenia lub opłatę za udzielenie pełnomocnictwa wpłać na konto nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003 tytułem: opłata skarbowa

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Zaświadczenie otrzymasz niezwłocznie, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.

Jak się możesz odwołać?

Odmowa wydanie zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w formie postanowienia. Od wydanego postanowienia możesz złożyć zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni.

Dodatkowe informacje

brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 44 86 333

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Spraw Obywatelskich
Oznaczenie dokumentu: FO/IK/SO/04/01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content