Wszystkich Świętych – informacje organizacyjne [aktualizacja]

162
W dniach 31 października do 2 listopada cmentarze będą zamknięte!

Aktualizacja: Ważne: od 31 października do 2 listopada – cmentarze zamknięte !!!

Informacja z godz. 14.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w pobliżu cmentarzy wprowadzone zostaną zmiany organizacji ruchu. Co ważne, w tym roku nie będzie dodatkowych bezpłatnych kursów na cmentarze jasielskie, panujące warunki epidemiologiczne nie pozwalają na ich bezpieczne przeprowadzenie.

Organizacja ruchu

31 października po zakończeniu handlu i 1 listopada zostanie udostępniony dodatkowo do parkowania plac „Bazar“ oraz plac „Mój Rynek“. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjazdu samochodami na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej. Zmiany organizacji ruchu (ul. Kilińskiego i ul. Mickiewicza) będą wprowadzone od 30 października do 2 listopada (do godzin porannych).

  • Cmentarz komunalny przy ul. Zielonej: ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną zostanie ustawiony znak B-36 „zakaz zatrzymywania się“ z tabliczką „nie dotyczy pojazdów osób niepełnosprawnych“.
  • Cmentarz komunalny przy ul. Mickiewicza: ul. Mickiewicza – zarządca drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ustawi znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską. Postój samochodów wzdłuż ul. Mickiewicza (zatoka), na parkingach zewnętrznych przy cmentarzu na parkingu wewnętrznym cmentarza oraz na górnym parkingu.
  • Cmentarz komunalny przy ul. Gajowej: postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Utrzymanie porządku

Generalne porządki na cmentarzach komunalnych prowadzone będą do 31 października (sobota). Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku. Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie policja i Straż Miejska w Jaśle.

Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad utrzymania dystansu społecznego oraz zakrywaniu nosa i ust. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia informacji i komunikatów dotyczących pandemii Covid-19, a w szczególności podporządkowanie się wydawanym zaleceniom.