czek

Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacka przekazała na ręce Ryszarda Pabiana, burmistrza Jasła symboliczny czek w wysokości 4 730 626 złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Ze środków tych dofinansowane zostaną budowa mostu na Gądki oraz budowa drogi na terenach inwestycyjnych w Gamracie. Oficjalne przekazanie czeków samorządowcom z powiatu jasielskiego, odbyło się w Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Środki na inwestycje otrzymali: Powiat Jasielski, Miasto Jasło, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Tarnowiec, gmina Skołyszyn oraz gmina wiejska Jasło. W sumie dofinansowanie na zadania w powiecie jasielskim wyniosło ponad 13 mln zł.

Jak podkreśliła Lucyna Podhalicz, wicewojewoda podkarpacka dofinansowanie wynoszące od 50 do 80 procent pomoże siedmiu gminom i powiatowi jasielskiemu na wybudowanie lub zmodernizowanie wielu kilometrów dróg, a także na powstanie nowych inwestycji.