Wsparcie dla osób w kwarantannie, starszych, samotnych, niepełnosprawnych

56

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż osoby przebywające w kwarantannie, a także osoby starsze, samotne, niepełnosprawne nieposiadające rodziny lub osób bliskich mogą zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczenia niezbędnych artykułów żywnościowych i leków pod numerem telefonu 13 4464328 w godzinach pracy ośrodka:

  • w poniedziałki w godz. 7.30 -17.00 
  • od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30
  • w piątki w godzinach 7.30 -14.00