Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu zagranicznego (transkrypcja)

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

 • osobiście:
  Urząd Miasta w Jaśle
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 12 pokój numer 6,7
  w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00
 • drogą pocztową na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle
  ul. Rynek 12
  38-200 Jasło.

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego podlegający wpisaniu wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich UE lub EOG lub konsula (tłumaczeniu nie podlega wielojęzyczny odpis aktu stanu cywilnego wydany zgodnie z Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego);
 • jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika – wymagane jest pełnomocnictwo do wpisania zagranicznego aktu;
 • dowód osobisty lub paszport do wglądu.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi 50 zł.
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Zapłać:

 • w kasie urzędu – gotówką lub kartą płatniczą w momencie składania wniosku;
 • przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
  Oryginał dowodu wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Wpisanie aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego następuje w terminie do 30 dni roboczych.

Jak się możesz odwołać?

Na decyzję przysługuje odwołanie, które możesz wnieść do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

 • Wniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 • Transkrypcji podlega dokument wydany przez władze kraju, w którym miało miejsce zdarzenie, który w tym państwie uznawany jest za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do jego autentyczności.
 • Warunkiem wpisania zagranicznego aktu jest pozostawienie oryginału i jego tłumaczenia w dokumentach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dołączona do wniosku.

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer:
13 448 63 57, 13 448 63 51

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Urząd Stanu Cywilnego
Oznaczenie dokumentu: brak

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content