Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Jasła

zarys budynkuWniosek możesz złożyć:

  • elektronicznie korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego na platformie ePUAP
  • pocztą na adres: Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło
  • osobiście: w Kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle (ul. Rynek 12, parter) w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle

Jakie dokumenty musisz wypełnić?

Nie ma ustalonego wzoru wniosku. Pobierz formularz, z którego możesz skorzystać.
Pamiętaj, że jeżeli sam sporządzasz wniosek, musisz zamieścić w nim wszystkie elementy określone w powyższym wzorze, łącznie z oświadczeniem.
Do wniosku i oświadczenia musisz załączyć także potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Ile i jak zapłacisz?

Opłata skarbowa wynosi:

  • za wpis do rejestru działalności regulowanej 50 zł.
  • za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł.
    Opłata skarbowa nie występuje przy udzieleniu pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, rodzicowi, dziecku lub rodzeństwu.
  • Obydwie opłaty należy wnieść na przelewem na rachunek Miasto Jasło nr 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
    Oryginał dowodu wpłaty dołącz do wniosku.

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź?

Po złożeniu kompletnego wniosku w terminie 7 dni Twoja firma zostanie wpisana do rejestru, a Ty otrzymasz zaświadczenie o wpisie.
Jeśli wniosek będzie niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Jeśli tego nie zrobisz nie będziemy mogli wpisać Twojej firmy do rejestru.

Jak się możesz odwołać?

Postępowanie jest jednoinstancyjne i nie można się odwołać.

Dodatkowe informacje

Szczegółowe warunki jakie musisz spełniać, a także informacje o konieczności składania sprawozdań znajdziesz w podanych poniżej przepisach. Jeśli nastąpią zmiany danych we wpisie koniecznie nas o tym poinformuj w ciągu 14 dni licząc daty od zajścia zmiany.
Opłata za rozszerzenie wpisu w rejestrze wynosi 25 zł.
Jeżeli zakończysz działalność możesz wykreślić się z rejestru. Wystarczy, że złożysz wniosek o wykreślenie z rejestru, nie potrzebujesz do tego specjalnego formularza.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 czerwca 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Klauzula informacyjna

Potrzebujesz więcej informacji?

Zadzwoń pod numer: 13 4486 380

Informacje o dokumencie

Wydział odpowiedzialny merytorycznie: Wydział Gospodarki Komunalnej
Oznaczenie dokumentu: FO-IK-GK-01-01

Powrót do katalogu usług

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content