Wolność czy też niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze …

133
Glorietka w parku miejskim i uczestnicy uroczystości

Po przerwie spowodowanej pandemią, na jasielskim rynku odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Rozpoczęto je mszą świętą w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. dziekan Zbigniew Irzyk, a kazanie wygłosił ks. Piotr Potyrała, dyrektor rzeszowskiego Caritas.

Po mszy uroczysty pochód patriotyczny przeszedł do parku miejskiego, po drodze oddając honory pod tablicą upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po odegraniu hymnu Polski, Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła, wygłosił przemówienie okolicznościowe.

Uroczystości zakończył program artystyczny, przygotowany przez uczestników zająć Jasielskiego Domu Kultury. W parku wybrzmiewały utwory patriotyczne m.in. Witaj majowa jutrzenko, Wiwat maj, trzeci maj, Przybyli ułani pod okienko.