Wojskowi świętowali w Jaśle

106
wręczenie statuetek Władysława Sikorskiego

W tym roku w naszym mieście odbyły się podkarpackie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej. To coroczne święto ustanowione zostało na pamiątkę powołania do życia komend uzupełnień, które były pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno-wojskowej w odrodzonej Polsce.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza w parku miejskim, następnie uczestnicy wzięli udział w mszy świętej w kościele farnym. Natomiast uroczysta zbiórka z udziałem żołnierzy, pracowników administracji wojskowej i zaproszonych gości odbyła się Jasielskim Domu Kultury.

Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń, pamiątkowych statuetek oraz przekazania podziękowań instytucjom, jednostkom i służbom współpracującym z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym oraz wojskowymi komendami uzupełnień. W gronie wyróżnionych znalazł się burmistrz Jasła, który otrzymał statuetkę generała Władysława Sikorskiego.

Jestem zaszczycony, że Szacowna Kapituła postanowiła przyznać mi wyróżnienie w postaci statuetki generała Władysława Sikorskiego. To dla mnie potwierdzenie, że współpraca pomiędzy naszymi instytucjami przynosi zamierzone efekty. W ten szczególny proszę przyjąć uznanie uznanie dla Państwa wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, które wykorzystujecie w realizacji powierzonych zadań. Wasza codzienna służba stanowi ważny element polityki obronnej kraju, zapewniając między innymi współpracę na różnych szczeblach administracji wojskowej i samorządowej. Na ręce Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, a także Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Jaśle przekazuję wszystkim żołnierzom i pracownikom administracji wojskowej serdeczne podziękowania za służbę oraz życzenia dalszych sukcesów – powiedział Ryszard Pabian.

Oprawę artystyczną obchodów zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.